Chọn món ăn

  • Chọn món ăn phù hợp với lý do và mục đích bữa tiệc
  • Không nên trao toàn quyền cho nhà bếp chọn thực đơn, cũng không nên áp đặt thực đơn cho đầu bếp. Nên tham khảo ý kiến của những đầu bếp.
  • Chọn những món ăn mà việc chuẩn bị và bảo quản dễ dàng

1. Bày bàn theo thực đơn định trước.

Thực đơn xây dựng khác nhau cho các bữa khác nhau, bởi vậy không có một bộ đồ ăn cố định cho tất cả các thực đơn. Tuy nhiên, các bữa ăn chính thường gồm 3 phần và đồ uống đi kèm, do đó việc bày bàn phải đảm bảo đầy đủ các loại dụng cụ ăn uống cá nhân tối thiểu nhất.

 

1. Bày bàn điểm tâm Âu.

 

+ Đặt dụng cụ ăn cá nhân :

 
  • Đĩa ăn ( 20 – 22 cm ) đặt chính diện nơi khách ngồi, cách mép bàn 2cm, mép đĩa cách dầu bàn 20 – 25 cm, đĩa nọ cách đĩa kia 70cm. Khăn ăn gấp hoa ( thường không cầu kỳ) đặt trong lòng đĩa ăn.
  • Dao ăn đặt bên phải đĩa ăn, lưỡi dao hướng vào đĩa, cách đĩa 2cm và vuông góc với cạnh bàn, chuôi dao cách mép bàn 2cm.
  • Thìa ăn ( loại nhỏ) đặt bên phải và song song với dao ăn, cách dao ăn 2cm, cách mép bàn 2cm
 
 

1. Bày bàn theo thực đơn định trước (phong cách Á)

a. Đặt dụng cụ ăn cá nhân

- Đĩa kê ( 18- 20cm) đặt chính diện ghế ngồi, cách mép bàn 2cm.

- Bát ăn đặt trên đĩa kê, khăn ăn gấp hoa đặt trong lòng bát ăn.

Có nhiều loại bàn tiệc như bàn dài, bàn vuông, bàn tròn, bàn chữ T, bàn chữ U …. Việc chọn kiểu bàn này tùy thuộc vào tính chất cuộc chiêu đãi, số lượng và thành phần thực khách. Về cách sắp chổ ngồi quanh bàn tiệc, cần tôn trọng một số qui tắc.